Về chúng tôi

posted in: Uncategorized | 0

Chúng tôi là một nhóm, xuất phát từ một người là Trần Đại Thành. Tôi đã học tập và làm việc tại Thái Lan từ năm 2012. Đến giữa năm 2014 thì tôi bắt đầu nhìn thấy nhu cầu và … Continued