Khách hàng cần phiên dịch, thông dịch viên để đi họp hành với đối tác nước ngoài, đi tham dự một số cuộc họp ở nước ngoài, lúc này vấn đề ngôn ngữ là rất khó khăn bởi vì ngôn ngữ giao tiếp và ngôn ngữ hội họp không hoàn toàn giống nhau. Nên chúng tôi đặc biệt cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Thái tại chỗ để giúp quý khách hàng yên tâm trong việc công tác nước ngoài.

Trong các chuyến du lịch cũng rất cần đến một người thông dịch, hướng dẫn, để giúp chuyến đi được thuận lợi hơn.

Trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, cũng rất cần thông dịch viên, để có thể hiểu được đối tác của khách hàng muốn điều gì, và chúng ta có thể nói cho đối tác hiểu ý của chúng ta, giúp cho quý khách, như một cánh tay đắc lực để đưa ra quyết định hợp tác với đối tác.

  • Project Coffee
  • Camera Used Cannon 7D
  • For Example Inc
  • Year 2013