PHẬT GIÁO THÁI LAN VÀ NHỮNG NGÀY LỄ

posted in: Uncategorized | 0

NHỮNG LỄ HỘI LỚN Ở THÁI LAN: Hội chợ Phật giáo Wat Phra, Lễ hội Makha Puja, Lễ hội Si Satchanalai Ordjection, Lễ hội Visaka Puja, Lễ hội Khao Phansa, Lễ hội Asanha Puja, Lễ hội Songkran, Chùa Phật Giáo…