Rút tiền từ thẻ visa ở Thái Lan không được nên làm như thế nào?

Mọi người đi chơi, đi du lịch không ai muốn rơi vào tình cảnh thiếu tiền, thiếu ở đây là có tiền mà không thể rút ra tiêu được, hoặc có người nhà ở Việt Nam muốn gửi qua ít … Continued